16.12.10

KEMENTERIAN KESIHATAN

PENGENALAN
Misi Kementerian Kesihatan Malaysia ialah mewujudkan penglibatan dan penyertaan masyarakat bagi merangsang serta memudahkan rakyat untuk mencapai sepenuhnya kemampuan mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset yang bernilai dan mengambil sikap positif bagi meningkatkan lagi serta mengekalkan status kesihatan untuk menikmati kualiti hidup yang lebih bermutu.
JABATAN/AGENSI

Jabatan Kesihatan Negeri
Setiap negeri di Malaysia kecuali di Putrajaya mempunyai Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing termasuk Sabah dan Sarawak.


Pusat Darah Negara
Pusat Darah Negara bertindak sebagai badan penasihat kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menggariskan polisi dan garis panduan berkaitan
dengan Perkhidmatan Transfusi Darah Kebangsaan.

Institut Kesihatan Umum
Institut Kesihatan Umum merupakan sebuah institut latihan dan penyelidikan kesihatan yang cemerlang dan penting. Institut ini ditubuhkan pada tahun 1966 bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan negara.

Bahagian-Bahagian
• Pengurusan
• Kewangan
• Kesihatan Awam
• Kesihatan Pergigian
• Perubatan
• Penyelidikan & Sokongan Teknikal
• Perkhidmatan Farmasi
Hospital
• Hospital Kerajaan
• Hospital dan Klinik Swasta

Institusi
• Pusat Kawalan Kusta Negara
• Institut Kesihatan Umum
• Institut Penyelidikan Perubatan
• Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan
• Institut Pengurusan Kesihatan
• Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC)
• Institut Penyelidikan Tingkahlaku Kesihatan
• Institut Kebangsaan Produk Asli Dan Vaksinologi (IKPAV)
• Pusat Darah Negara
• Institut Perubatan Respiratori

Pejabat Kesihatan Daerah

Kolej
• Kolej Kejururawatan
• Kolej Jururawat Masyarakat
• Kolej Latihan Pergigian Pulau Pinang
• Kolej Jurupulih Anggota (Fisioterapi)
• Kolej Pembantu Farmasi
• Kolej Sains Kesihatan Bersekutu
• Kolej Radiografi dan Radioterapi
• Kolej Kesihatan Awam
• Kolej Pembantu PerubatanKlinik
• Klinik Kesihatan Kerajaan
• Klinik Pergigian Kerajaan

Makmal
• Makmal Kesihatan Awam (MKA)

Tiada ulasan: