21.9.12

MEMBANGUN INOVASI, MENCETUS KREATIVITIMEMBANGUN INOVASI, MENCETUS KREATIVITIMenurut Prof. Dato' Ir. Dr. Zaini Ujang, dalam bukunya Budaya Inovasi: Prasyarat Model Baru Ekonomi, menyatakan bahawa kreativiti membabitkan pemikiran, idea dan gagasan baru. Inovasi pula menjurus kepada penambahbaikan dan penyesuaian kepada pemikiran, idea yang sedia ada sehingga memberi nilai tambah baru yang boleh diguna pakai dan dimanfaatkan serta boleh dijadikan sebagai produk atau perkhidmatan yang boleh dikomersialkan. Menyedari kepentingan budaya Inovasi dan kreativiti, Dato’ Sri Mohd Najib memberi penekanan kepada kedua-dua elemen ini dalam pentadbirannya termasuk menggalurkan Budaya Inovasi sebagai salah satu nilai aspirasi dalam gagasan 1Malaysia.  
Sebagai salah satu langkah merancakkan aktiviti inovasi dan pengkomersialan negara, Pusat Inovasi Negara (MyNIC) dan Pusat Kecemerlangan Inovasi (i-CoE) telah ditubuhkan 29 Oktober 2009. Dalam usaha menjadikan inovasi sebagai sebahagian daripada agenda utama negara, Dato’ Sri Najib mengharapkan agar pendekatan terhadap inovasi dapat meresap di segenap lapisan masyarakat. Kenyataan berikut disampaikan dalam Mesyuarat Keempat Majlis Inovasi Negara pada 29 Oktober 2009 :-

“Inovasi yang hendak dilaksanakan adalah bersifat menyeluruh dalam erti kata ia tidak terhad kepada bidang sains dan teknologi sahaja. Seperti yang saya hurai dalam ucapan bajet baru-baru ini, ia melibatkan inovasi secara menyeluruh seperti tadbir urus, kemasyarakatan, bandar, desa, korporat industri, pendidikan penjagaan kesihatan, pengangkutan, jaringan keselamatan sosial dan penjenamaan.”

Keprihatinan Dato’ Sri Najib terhadap dua elemen ini dijelaskan lagi apabila 2010 diangkat menjadi Tahun Kreativiti dan Inovasi. Pada 27 Januari 2010, telah berlangsung Majlis Pelancaran Malaysia Inovatif 2010 di Putrajaya dengan tema “Meraikan Kreativiti”. Turut diperkenalkan dalam usaha meningkatkan momentum inovasi ialah Rangkaian Inovasi 4G yang diperkenalkan pada penghujung 2010. 

Negara-negara yang hebat dalam menjalankan inovasi seperti Jepun, Finland dan Amerika Syarikat berjaya membangunkan ekonomi dengan lebih pantas.  Sehubungan dengan itu, pimpinan Dato’ Sri Mohd Najib berhasrat untuk menghasilkan impak yang kreatif dalam ekonomi global yang berdaya saing. Dalam pembentangan Belanjawan 2010, beliau telah menyentuh mengenai Model Ekonomi Baharu yang berasaskan inovasi, kreativiti dan aktiviti tambah nilai. Semua itu dijangkakan akan menggandakan pendapatan per kapita rakyat dalam tempoh 10 tahun yang akan datang.
Beliau turut menyarankan agar anggota perkhidmatan awam perlu berfikiran kritis dan konstruktif dalam menunaikan tanggungjawab dengan mencari penyelesaian kreatif dan inovatif sehingga menjangkau pemikiran dan keberanian untuk bereksperimen dengan menggunakan kaedah kerja baru di luar kotak kelaziman. Penghasilan inovasi secara terancang akan dapat menyumbang kepada objektif pembentukan ekonomi berpendapatan tinggi dalam tempoh masa yang singkat. Penekanan kepada aspek inovasi dan kreativiti terutama di peringkat nasional amat penting kerana ia menggalakkan daya saing negara. Sambutan Hari Kualiti telah digantikan dengan Hari Inovasi yang ditetapkan pada 31 Oktober setiap tahun. Jabatan dan agensi perlu meraikan Hari Inovasi dengan mengadakan pelbagai program ke arah meningkatkan budaya inovasi dalam sektor awam.

 “...Mahu tidak mahu para penjawat awam mesti berfikir di luar lingkungan kotak. Saya tidak mahu budaya automation menjadi satu hakikat kehidupan dalam sektor awam. Kita seharusnya berfikiran kritis dan konstruktif dalam menunaikan tanggungjawab dan amanah dengan mencari penyelesaian-penyelesaian kreatif dan inovatif di luar kelaziman.”
– Petikan ucapan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak semasa Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Ke-11 (MAPPA XI) pada 9 Mac 2010.

Contoh impak hasil inovasi yang telah berjaya ialah MyKAD di JPN Melaka yang telah berjaya mengurangkan tempoh menyiapkan setiap MyKAD dari 10 hari/80 jam kepada 1-2 jam dan pelanggan hanya perlu datang sekali sahaja ke pejabat JPN. Impak daripada inovasi mereka ialah penjimatan masa sehingga ke 97.5%. Hospital Putrajaya juga telah berjaya melaksanakan inovasinya dengan pesakit dapat mengambil ubat serta-merta di kaunter Take N Go dan 95% pesakit Farmasi Klinik Pakar mendapat ubat dalam masa 30 minit berbanding hanya 64% sebelum inovasi dijalankan. Selain itu, beberapa prosedur lain telah berjaya disingkatkan hasil inovasi yang diperkenalkan di hospital tersebut. Imigresen juga telah menunjukkan satu impak yang besar dalam pengurusan E-pasport. Inovasi yang dijalankan oleh mereka telah menaik taraf pejabat penerima pasport Malaysia kepada Pejabat Pengeluar Pasport di pejabat cawangan negeri dalam tempoh 1 jam hingga 2 jam berbanding tiga hari sebelum inovasi diperkenalkan.

Mulai tahun 2010, kerajaan telah bersetuju memperkenalkan Anugerah Inovasi Perdana Menteri (AIPM) sebagai anugerah sektor awam yang terunggul dan berprestij bagi mengiktiraf penghasilan inovasi yang benar-benar signifikan dan berimpak tinggi. Pewujudan AIPM juga akan membolehkan kerajaan memberi pengiktirafan kepada inovasi yang menyeluruh atau menyumbang kepada penghasilan ekonomi negara berpendapatan tinggi. Kriteria pemilihan AIPM merangkumi empat aspek utama yang memberi penekanan kepada keberhasilan atau outcome dan impak sesuatu inovasi. Empat aspek tersebut ialah inovatif, relevan, signifikan dan keberkesanan.

Semasa pembentangan Bajet 2012 baru-baru ini, Perdana Menteri, Dato’ Sri Najib sekali lagi menyentuh mengenai inovasi dan kreativiti dalam fokus kedua yang diberi penekanan daripada lima fokus utama Bajet 2012 iaitu mengungguli modal insan, mencerna kreativiti dan mencetus inovasi. Menurut Dato’ Sri Najib, inovasi perlu diterap dan diamalkan oleh semua sektor, termasuk swasta, awam, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), ibu bapa, institusi pengajian tinggi, pelajar sekolah termasuk kanak-kanak prasekolah. Sehubungan itu, Perdana Menteri mengumumkan 2012 sebagai tahun Gerakan Inovasi Nasional. Bagi menjayakan hasrat ini, kerajaan mengatur beberapa inisiatif strategik dengan peruntukan RM100 juta. 

Dalam memperkatakan mengenai Inovasi dan kreativiti ini, kepimpinan Dato’ Sri Mohd Najib sendiri menunjukkan ciri-ciri inovasi dan kreativiti tersebut. Beliau memperkenalkan pelbagai bentuk transformasi kepada dasar dan polisi sedia ada dengan memberi nafas baru dan beliau juga telah mewar-warkan apa yang diperbaharui tersebut kepada rakyat dengan harapan untuk mendapatkan maklum balas terhadap pembaharuan tersebut. Dari situ, langkah-langkah penambahbaikan dapat dijalankan dengan kadar segera ekoran faktor masa yang mula mencemburui kepimpinannya. Jika pada zaman Tun Mahathir, beliau mempunyai tempoh yang panjang iaitu 29 tahun untuk mencapai Wawasan 2020 (Wawasan 2020 diperkenalkan pada tahun 1991) namun, kepimpinan Dato’ Sri Najib hanya mempunyai 11 tahun sahaja untuk mencapai wawasan tersebut. Menyedari hakikat hambatan masa tersebutlah, Dato’ Sri Mohd Najib memberi penekanan kepada elemen inovasi dan kreativiti agar setiap yang dilakukan dapat dijalankan dengar kadar segera dan impak yang besar agar impian menuju Wawasan 2020 bukan sekadar mimpi di saing hari.

Transformasi Luar BandarPROGRAM TRANSFORMASI LUAR BANDAR (RTP)


Pembangunan luar bandar berhasrat melahirkan masyarakat luar bandar yang progresif, berilmu, berintegriti, maju, menarik, menguntungkan dan selamat untuk didiami. Tun Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri Malaysia kedua merupakan insan yang bertanggungjawab memulakan usaha pembangunan masyarakat luar bandar. Beliau telah meningkatkan pelbagai kemudahan asas, peluang pendidikan, menawarkan tanah rancangan (FELDA) kepada pendudukan luar bandar dan memperkenalkan dasar-dasar yang memastikan tidak ada rakyat yang tercicir daripada arus pembangunan perdana.

Sekarang usaha tersebut diteruskan pula oleh anakandanya YAB Dato’ Sri Mohd Najib. Beliau telah mengorak langkah dengan memperkenalkan Program Transformasi Luar Bandar (RTP) yang menjadi pelengkap kepada Dasar Transformasi Nasional (DTN). RTP akan mentransformasikan kawasan luar bandar supaya mampu menarik pelaburan swasta, menyediakan peluang pekerjaan dan kegiatan ekonomi serta menggalakkan generasi muda kembali berkhidmat. Program ini diperkenalkan atas kesedaran kerajaan yang tidak mahu setiap lapisan masyarakat Malaysia terlepas daripada menikmati arus kemajuan pembangunan dan perubahan negara.  

RTP akan membawa pembangunan kawasan secara menyeluruh melalui pelbagai pendekatan antaranya dengan pelaksanaan Dana Perkhidmatan Profesional, Program Lonjakan Mega Luar Bandar dan Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC). Dana Perkhidmatan Profesional disediakan bagi golongan profesional seperti peguam, doktor dan akauntan untuk membuka firma di pekan kecil. Dana berjumlah RM100 juta disediakan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN) secara pinjaman mudah dengan kadar faedah empat peratus dan surat cara perjanjian pembiayaan skim berkenaan diberi pengecualian duti setem. Program Lonjakan Mega Luar Bandar pula akan melibatkan tanah seluas 6,500 hektar di 11 kawasan Projek Agropolitan seluruh negara yang membabitkan tanaman komoditi, penanaman kontan dan ternakan ikan sangkar dengan peruntukan sebanyak RM110 juta. RISDA akan melaksanakan program tanaman baru getah dan penanaman semula getah serta kelapa sawit dengan peruntukan RM140 juta yang akan memanfaatkan hampir 20,000 pekebun kecil.

Pusat Transformasi Luar Bandar atau RTC ialah pusat kemudahan yang ditubuhkan untuk menggabungkan kampung-kampung yang berdekatan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti bercorak nilai-tambah yang tinggi. Sesuai dengan peranannya sebagai pusat sehenti, RTC telah memperkenalkan ‘tag line’ yang berbunyi “Satu Hentiah, Pelbagai Perkhidmatan”. Di RTC, penduduk berpeluang untuk menjual produk pertanian berbentuk nilai-tambah tinggi secara terus; membeli bekalan dan perkhidmatan untuk pengguna pada harga yang rendah; mendapat kemahiran, menjalani latihan dan program pembangunan keusahawaan; mendapat kemudahan bantuan kewangan dan perkhidmatan lain secara terus; dan berkongsi serta bertukar maklumat dan pengetahuan.

Dengan pelaksanaan program-program ini, adalah menjadi hasrat kerajaan agar masyarakat luar bandar lebih berdaya maju dan berdaya saing serta berupaya meningkatkan kualiti dan kuantiti produk mereka. Ini akan membolehkan produk tersebut dapat dipasarkan di seluruh negara dan akhirnya dapat menembusi pasaran eksport. Secara tidak langsung, pendapatan penduduk luar bandar akan dapat ditingkatkan dan seterusnya menghapuskan kemiskinan tegar dan mengurangkan kadar kemiskinan secara keseluruhannya.

RTC Gopeng, Perak diangkat sebagai projek perintis dan telah dirasmikan oleh Dato’ Sri Mohd Najib pada 18 Februari 2012. RTC Kelantan pula telah dirasmikan pada 4 May 2012. Penubuhan RTC akan diperluaskan lagi ke empat buah kawasan iaitu Kuala Kedah (Kedah), Kuala Linggi (Melaka), Tanjung Manis (Sarawak) dan Pekan Nanas (Johor). Sebenarnya penubuhan RTC adalah di bawah teras Strategi Lautan Biru Kebangsaan 4 yang bermatlamat untuk menjadi penghubung masyarakat luar bandar dengan aktiviti yang mempunyai nilai tambah yang tinggi bagi mewujudkan impak ekonomi dan pendapatan berganda.

Projek-projek yang dijalankan di bawah RTP telah mula menunjukkan hasilnya. Antaranya ialah projek Taman Kekal Pengeluaran Pertanian (TKPM) Lojing. Pelbagai sayur-sayuran yang mendapat permintaan tinggi telah berjaya dihasilkan seperti tomato dan capsicum. Selain itu, projek pengeluaran produk tenusu dan projek ternakan Arowana juga dilihat semakin mendapat perhatian bukan sahaja untuk pasaran tempatan, malahan juga untuk pasaran antarabangsa. Putu Perak dan beberapa produk telah mendapat pengiktirafan Perak Best. Produk-produk ini menjadi trademark kepada negeri Perak dan pemasarannya dilihat turut membantu sektor pelancongan negeri tersebut.

Melalui Bajet 2012, Fokus Ketiga, Dato’ Sri Mohd Najib telah menggalurkan dengan jelas Program Transformasi Luar Bandar (RTP). RTP menerima peruntukan RM5 bilion untuk tujuan memperkukuh pembangunan infrastruktur asas luar bandar merangkumi program jalan luar bandar dan projek perhubungan desa, memperluas bekalan air bersih dan bekalan elektrik terutama di Sabah dan Sarawak, dan mempertingkat perkhidmatan pengangkutan awan di kawasan luar bandar.

Sebilangan besar penduduk luar bandar berpendapatan rendah akan menikmati  Program Perumahan Rakyat (PPR) dan  Program Perumahan Mesra Rakyat. Kerajaan juga akan menyediakan sebanyak 15,000 unit PPR dan 10,000 unit Perumahan Mesra Rakyat. Kerajaan juga turut menyediakan Tabung Khas Perumahan Nelayan untuk membina rumah yang lebih selesa.  Masyarakat Orang Asli juga tidak dipinggirkan di bawah RTP. Kebajikan Orang Asli akan dipertingkatkan melalui program pembangunan dan pemindahan pendudukan ke kawasan yang lebih sesuai dan selamat. Kerajaan akan menyalurkan RM90 juta untuk menyediakan kemudahan asas yang lebih baik termasuk program pemindahan orang asli ke kawasan yang lebih selamat, menyediakan perumahan serta membangun pendidikan masyarakat orang asli. 


Bagi peneroka FELDA pula, permasalahan mereka juga turut diambil perhatian oleh pentadbiran Dato’ Sri Najib. Sistem bekalan air yang telah beroperasi melebihi 50 tahun kebanyakannya telah usang. Masalah ini kebanyakannya berlaku di FELDA-FELDA negeri Pahang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Bagi tujuan membantu golongan berkenaan, kerajaan pimpinan Dato’ Sri Mohd Najib telah memperuntukkan 400 juta ringgit bagi kerja-kerja menaik taraf infrastruktur bekalan air secara berperingkat di kawasan-kawasan FELDA yang terpilih.

Selain itu, bagi meningkatkan lagi pendapatan warga FELDA, kerajaan turut menyenaraikan Felda Global Ventures Holdings (FGVH) ke papan Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL). Selain memperoleh saham yang bakal mendatangkan pulangan yang lumayan kepada peneroka, bonus produktiviti, duit raya, pinjaman perumahan dan banyak lagi bantuan tetap, diberikan kepada peneroka saban tahun.

Sebanyak 10 pendekatan strategik dengan 17 inisiatif ekonomi yang diperkenalkan di bawah Model Baru Ekonomi Luar Bandar (MBELB) pastinya mampu memacu pertumbuhan ekonomi luar bandar. Dato’ Sri Mohd Najib mengharapkan agar pelaksanaan program-program RTP tersebut dapat membantu masyarakat luar bandar lebih berdaya maju dan berdaya saing serta berupaya meningkatkan kualiti dan kuantiti produk mereka. Ini akan membolehkan produk yang dikeluarkan dapat dipasarkan di seluruh negara dan akhirnya dapat menembusi pasaran eksport. Secara tidak langsung, pendapatan penduduk luar bandar akan dapat ditingkatkan dan seterusnya menghapuskan kemiskinan tegar dan mengurangkan kadar kemiskinan secara keseluruhannya.

Jom Kibar Jalur GemilangJOM KIBAR JALUR GEMILANG


Bendera

Bendera merupakan lambang kepimpinan, simbol penghormatan, martabat dan kewarganegaraan bagi sebuah negara. Setiap negara mempunyai bendera yang tersendiri untuk mewujudkan perasaan bangga terhadap tanah air. Bendera ditakrifkan sebagai sebidang kain yang diperagakan bagi menunjukkan tanda dan lambang kewujudan sesebuah negara. Bendera dalam budaya Melayu biasanya dikaitkan dengan kedudukan golongan Diraja yang memerintah.

Sejarah Bendera Malaysia

Sejarah Bendera Malaysia bermula pada 29 November 1949 apabila Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan telah mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dalam pertandingan tersebut, ciptaan Encik Mohamad bin Hamzah (arkitek kerajaan Johor) dipilih sebagai pemenang. Sehubungan dengan itu, buat pertama kalinya Bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dikibarkan di perkarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri oleh DYMM Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai King George VI pada 26 Mei 1950.

Selepas penubuhan Malaysia pada 16 September 1963, Bendera Persekutuan Tanah Melayu telah diubahsuai sejajar dengan kemasukan Sarawak, Sabah dan Singapura ke dalam Persekutuan Tanah Melayu. Walaupun Singapura keluar daripada Malaysia pada tahun 1965, namun Malaysia masih mengekalkan ciri-ciri benderanya. Setelah berkibar megah sejak 1950, pada malam 31 Ogos 1997, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang merupakan Perdana Menteri ketika itu telah mengukir satu lagi sejarah apabila beliau mengumumkan nama baru bagi Bendera Malaysia iaitu Jalur Gemilang.

Bendera Malaysia

·         mempunyai 14 jalur merah dan putih yang sama lebar bermula dengan jalur merah di bahagian atas dan berakhir dengan jalur putih di bahagian bawah.
·         Jalur-jalur ini mewakili keanggotaan 13 buah negeri dan sebuah Wilayah Persekutuan.
·         Bahagian berwarna biru di sebelah atas kiri hingga ke jalur merah kelima membawa makna perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum.
·         Anak bulan dan bintang yang berwarna kuning yang terletak di dalam bahagian berwarna biru menandakan agama Islam sebagai Agama Rasmi Malaysia.
·         Bintang pecah 14 membawa lambang perpaduan dalam kalangan negeri-negeri di Malaysia.
·         Warna kuning pada bulan dan bintang merupakan warna Diraja bagi Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu.

Panduan Warna Bendera dan Banner
Biru : C100 M 100
Merah : M100 Y100
Kuning : Y100

Ukuran Jalur Gemilang
Jalur Gemilang mempunyai pelbagai saiz untuk digunakan dalam pelbagai acara. Antara saiz-saiz yang biasa digunakan adalah seperti berikut :-

Jadual 1 : Pelbagai Saiz Bendera

Bil
Ukuran Bendera
Lebar (sm)
Panjang (sm)
1
Bendera biasa
91.5 (3’)
183 (6’)
2
Bendera rumah
61 (2’)
122 (4’)
3
Bendera sedang
122 (4’)
244 (8’)
4
Bendera besar
183 (6’)
366 (12’)
5
Bendera meja
15.25 (0.5’)
30.50 (1’)
6
Bendera kereta
15.25 (0.5’)
30.50 (1’)


Jadual 2 : Senarai Ketinggian Dan Garis Pusat Tiang Bendera

Bil
Ukuran Bendera
Tinggi (sm)
Garis Pusat(sm)
1
Bendera biasa (luar/dalam bangunan)
610 (20’)
7.6 (3’)
2
Bendera rumah
-      luar bangunan kekal
-      dalam bangunan tidak kekal

610 (20’)
305 (10’)

7.6 (3’)
3.8 (1.5’)
3
Bendera sedang
915 (30’)
7.6 (3’)
4
Bendera besar
1,220 (40’)
15.2(6’)
5
Bendera meja
40 (15.75’)
1 (3’/8’)
6
Bendera kereta
40 (15.75’)
1 (3’/8’)


Banner Jalur Gemilang
Jabatan Perdana Menteri melalui Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 1990 telah mengeluarkan panduan mengenai reka bentuk dan penggunaan Banner Jalur Gemilang.
 ·        Banner hendaklah membujur dari atas ke bawah dan mempunyai dua bahagian iaitu :
Bahagian Atas
Mengandungi bulan dan bintang berwarna kuning yang menghala ke atas berlatarbelakangkan warna biru.
Bahagian bawah
Mengandungi 14 jalur merah putih membujur dari atas ke bawah.
 ·   warna yang digunakan hendaklah warna-warna yang sama dengan Jalur Gemilang iaitu merah, putih, biru dan kuning.
·        Ukuran biasa bagi Banner Jalur Gemilang ialah 12 kaki panjang dan 3 kaki lebar pada nisbah

Susunan dan kedudukan pada dinding/tembok bangunan/objek statik
Apabila Jalur Gemilang dipamerkan atau dilukis pada dinding/tembok bangunan atau objek statik, bahagian bulan dan bintang atau kepala bendera hendaklah terletak di sebelah kiri bila dipandang dari hadapan.

Hak Mengibarkan Bendera

Setiap rakyat Malaysia berhak untuk mengibarkan Jalur Gemilang dengan syarat bendera itu dikibarkan mengikut arahan/panduan yang ditetapkan. Antara perkara yang perlu diambil perhatian ialah mengenai tempat, masa, kedudukan, saiz serta susunan sekiranya lebih daripada satu bendera yang dikibarkan.

Mengikut arahan Jabatan Perdana Menteri melalui Surat Pekeliling Am Bil.3 Tahun 1994, Pejabat-pejabat Kerajaan Persekutuan, Badan-badan Berkanun Persekutuan, Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan Persekutuan diwajibkan mengibarkan Jalur Gemilang di premis masing-masing. Selain itu, orang ramai juga digalakkan mengibarkan Jalur Gemilang di kediaman-kediaman, pejabat-pejabat pertubuhan atau persatuan, premis-premis perniagaan, kedai-kedai malah di gerai-gerai juga digalakkan mengibarkan Jalur Gemilang.

Walaupun Surat Pekeliling Am Bil.3 Tahun 1994 menetapkan Jalur Gemilang hendaklah dikibarkan pada hari-hari pejabat biasa dan hari-hari kebesaran persekutuan dan negeri, Jalur Gemilang sebenarnya digalakkan untuk dikibarkan pada bila-bila masa dan di mana-mana selagi kesucian dan kehormatan Jalur Gemilang itu terpelihara.

Cara-Cara Menghormati Bendera

·         Ketika Menaikkan dan Menurunkan Bendera
Bendera tidak seharusnya meleret di atas tanah. Bendera hendaklah ditatang atau diselempangkan di bahu dan harus dikendalikan dengan perlahan-lahan. Bendera juga mesti dipastikan berada dalam keadaan baik, tidak koyak atau sudah lusuh warnanya. Orang yang bertanggungjawab menaikkan dan menurunkan bendera juga haruslah berpakaian kemas.

·         Sebagai Lambang Kebesaran dan Kedaulatan Negara
Jika anda merupakan orang awam, maka anda hendaklah berdiri tegak dengan kedua-dua belah tangan diluruskan ke bawah. Bagi yang memakai topi, anda mestilah membuka topi tersebut dan diletakkan di dada sebelah dada kiri.

·         Sebagai Tanda Berkabung
Pengibaran bendera separuh tiang sebagai tanda berkabung atas peristiwa-peristiwa  tertentu seperti kemangkatan Seri paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong; kemangkatan DYMM Raja-Raja dan DYMM Raja Permaisuri; TYT Yang di-Pertuan Negeri dan isteri-isteri; dan kematian pembesar-pembesar negara asing bagi menunjukkan rasa hormat dan simpati Malaysia kepada negara berkenaan.

·         Sebagai Tanda Menghormati Jenazah
Bendera digunakan untuk menutup keranda semasa Istiadat Pemakaman atau Pengebumian Negara sebagai tanda penghormatan terakhir terhadap individu yang banyak berjasa kepada negara.

Cara Pelupusan Bendera
Bendera yang koyak, lusuh dan berubah warna dianggap sebagai bendera yang uzur. Bendera yang uzur tidak boleh dikibarkan kerana perbuatan itu menunjukkan rasa tidak hormat kita kepada bendera. Bendera yang uzur harus dimusnahkan dengan cara paling sopan iaitu dengan membakarnya di tempat yang tertutup.
 
“Ayuhlah kita suburkan semangat patriotisme yang membara dengan mendedikasikan usaha tanpa berbelah bahagi atas nama 1Malaysia. Marilah kita realisasikan masa depan yang lebih sejahtera dan makmur untuk semua rakyat Malaysia. Marilah kita pastikan panji keramat Jalur Gemilang berkibar megah di persada antarabangsa. Sama-samalah berdoa agar perjalanan mulia ini terus diberkati dan diberi petunjuk-Nya jua.”


Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak
30/08/2009
Perutusan Hari Kemerdekaan Ke-52