11.10.10

KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI

PENGENALAN
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi asalnya dikenali sebagai Kementerian Teknologi, Penyelidikan dan Kerajaan Tempatan yang ditubuhkan pada tahun 1973. Kemudian, pada tahun 1976 kementerian ini ditukar nama kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar selaras dengan penekanan kerajaan ke atas hal-hal berkaitan alam sekitar. Pada 27 Mac 2004, Kabinet memutuskan pertukaran nama kementerian ini kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi seiring dengan kepentingan aplikasi sains, teknologi dan inovasi dalam pembangunan negara bagi mempertingkatkan daya saing dan seterusnya mencapai Wawasan 2020 sebagai sebuah negara maju.
JABATAN/AGENSI

MIMOS Berhad
MIMOS berfungsi mempelopori R&D dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dan bertindak sebagai penasihat kepada kerajaan berhubung dengan dasar, teknologi dan strategi yang berkaitan dengan ICT.

MIMOS Berhad, Technology Park Malaysia, 57000 Kuala Lumpur. Tel: 03-8995 5000/03-8995 5150. Faks: 03-8991 4202. Laman web: www.mimos.my

SIRIM Berhad
SIRIM diberi mandat dalam meningkatkan pembangunan industri melalui penyelidikan, pemindahan teknologi, pembangunan kemahiran, piawaian dan pensijilan. Strategi pelaksanaan adalah dengan menggalakkan penstandardan dan jaminan kualiti untuk meningkatkan daya saing, kesejahteraan pengguna dan meningkatkan kemampuan dan keupayaan teknologi bagi menjana sumber pertumbuhan baru.

SIRIM Berhad, No. 1, Persiaran Dato’ Menteri, Seksyen 2, Peti Surat 7035, 40911 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-5544 6000. Faks: 03-5510 8095. Laman web: www.sirim.my

Taman Teknologi Malaysia (TPM)
Taman Teknolgi Malaysia (TPM) ditubuhkan pada tahun 1996 dan berfungsi untuk menyediakan Malaysia ke arah era informasi. Pada masa ini, TPM mempunyai infrastruktur penyelidikan dan pembangunan K-industri antara yang paling maju dan lengkap di dunia.

Taman Teknologi Malaysia (TPM), Aras 5, Enterprise 4, Technology Park Malaysia, 57000 Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Tel: 03-8998 2020. Faks: 03-8998 2110. Laman web: www.tpm.com.my

Kumpulan Bagi Industri-Kerajaan Bagi Teknologi Tinggi (MiGHT)
MiGHT berperanan mempromosikan pembangunan kebolehupayaan dalam teknologi tinggi dan sektor strategik, menyumbang kepada pengembangan dasar, pembinaan keupayaan dan memupuk perkongsian dan kerjasama teknologi yang lebih rapat di peringkat tempatan, serantau dan antarabangsa.

Kumpulan Bagi Industri-Kerajaan Bagi Teknologi Tinggi (MiGHT), Aras 6, Blok 2 Menara PjH, Presint 2, P.O. Box 11 & 12, 62100 Putrajaya. Tel: 03-8315 7888. Faks: 03-8888 8232. Laman web: www.might.org.my

Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDeC)
MDeC berfungsi memastikan kejayaan Koridor Raya Multimedia (MSC) dan perjalanan syarikat-syarikat yang beroperasi berkaitan dengannya. Di bawah MDeC terdapat MSC Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1996 dan telah berkembang pesat sehingga menjadi hos kepada lebih 1800 buah syarikat ICT dari seluruh dunia.

Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDeC), MSC Malaysia Headquarters, 2360 Persiaran APEC, 63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8315 3000. Faks: 03-8318 8519. Laman web: www.mdec.com.my

Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia Sdn. Bhd. (MTDC)
MTDC ditubuhkan pada 10 Mac 1992 dan berfungsi sebagai penyelaras mengkhususkan hasil penyelidikan yang dijalankan oleh Universiti-universiti dan institusi-institusi tempatan untuk dimanfaatkan kepada sektor industri dan pembangunan teknologi persyarikatan di Malaysia.

Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia Sdn. Bhd. (MTDC), Aras 8 - 9, Menara Yayasan Tun, Razak, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur. Tel: 03-2161 2000. Faks: 03-2163 7542. Laman web:www.mtdc.com.my

Perbadanan Bioteknologi Malaysia (MBC)
MBC lebih dikenali sebagai BiotechCorp bertanggungjawab menggalakkan pembabitan sektor swasta dalam bidang bioteknologi. Ia juga berperanan mempromosikan negara sebagai pusat bioteknologi serantau, menyelaras aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) berasaskan komersial serta menyelaras permohonan insentif-insentif yang ditawarkan kerajaan berkaitan bioteknologi. BiotechCorp dikawal selia oleh Majlis Pelaksanaan Bioteknologi dan mendapat nasihat daripada Panel Penasihat Bioteknologi Antarabangsa. Kedua-dua badan ini dipengerusikan oleh Perdana Menteri.

Perbadanan Bioteknologi Malaysia, Aras 23, Menara Atlan, 161B Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. Tel: 03-2116 5588. Faks: 03-2116 5411. Laman web: www.biotechcorp.com.my

Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd (ATSB)
ATSB berperanan mempertingkatkan pencapaian negara dalam bidang sains dan teknologi angkasa. Peranan utamanya tertumpu kepada penyelidikan dan pembangunan (R&D) reka bentuk dan pembangunan sistem angkasa yang diluluskan dan penggunaan teknologi yang maju dan inovatif.

Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd (ATSB), 2, Jln Jururancang U1/21, HICOM-Glenmarie Industrial Park, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-5569 0100. Faks: 03-5569 6108. Laman web: www.atsb.my

Akademi Sains Malaysia (ASM)
ASM berperanan mempertingkatkan kecemerlangan akademik dalam bidang sains, kejuruteraan dan teknologi untuk pembangunan negara.

Akademi Sains Malaysia (ASM), 902-4 Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur. Tel: 03-2694 9898. Faks: 03-2694 5858. Laman web: www.akademisains.gov.my

Majlis Rekabentuk Malaysia (MRM)
MRM berperanan untuk mempromosikan keberkesanan penggunaan rekaan dan pemikiran rekaan dalam perniagaan, pendidikan dan kerajaan.

Majlis Rekabentuk Malaysia, Aras 26, Wisma MBSA, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam, Selangor. Tel: 03-5510 4714. Faks: 03-5510 4720. Laman web: www.mrm.gov.my

Cybersecurity Malaysia
Peranan CyberSecurity Malaysia sebagai sebuah agensi teknikal keselamatan siber telah mendapat pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa. Dengan penubuhan CyberSecurity Malaysia, rakyat Malaysia dan pengguna Internet khususnya mempunyai satu pusat rujukan dalam menghadapi ancaman siber. Perkhidmatan yang diberikan oleh CyberSecurity Malaysia adalah Cyber999/tindak balas kecemasan komputer, forensik siber, jaminan keselamatan maklumat, pengurusan keselamatan maklumat dan amalan terbaik, latihan dan program kesedaran keselamatan maklumat dan kajian dasar strategik.

Cybersecurity Malaysia, Aras 8, Blok A, Mines Waterfront Business Park, No 3 Jalan Tasik, The Mines Resort City, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8992 6888. Faks: 63-8945 3205. Laman web: www.cybersecurity.my

Agensi Angkasa Negara (ANGKASA)
Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) menyediakan pembangunan infrastruktur di bumi termasuk pembinaan makmal kalibrasi, makmal assembly, Integration And Test (AIT) menerusi projek konstelasi satelit. Agensi ini juga membangun keupayaan negara dalam teknologi satelit, termasuk fasilitet pembuatan, teknologi sensor optik serta gelombang mikro. Selain daripada itu, ANGKASA turut membangun satelit komunikasi untuk penggunaan keselamatan dan meniti jurang digital. TiungSAT-1 merupakan Mikrosatelit Kebangsaan yang pertama di Malaysia. Ia dibangunkan melalui program kerjasama antara teknologi pemindahan dengan latihan Teknologi Satelitte Surrey (SSTL), University of Surrey, Guilford, United Kingdom.

Agensi Angkasa Negara, Ibu pejabat, Tingkat 5, Blok 2, Menara PJH, Presint 2, 62100 Putrajaya. Tel: 03-8888 8668. Faks: 03-8888 3480. Laman web: www.angkasa.gov.my

Agensi Nuklear Malaysia (ANM)
Ditubuhkan pada 19 September 1972, Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) diberikan kepercayaan untuk memenuhi wawasan kerajaan bagi memperkenalkan dan mempromosi penggunaan teknologi nuklear dalam pembangunan negara. Pada awal penubuhannya, Nuklear Malaysia dikenali sebagai Pusat Penyelidikan dan Aplikasi Tenaga Nuklear (CRANE), dan kemudian ditukar nama kepada Pusat Penyelidikan Atom Tun Ismail (PUSPATI). Pada Jun 1983, PUSPATI diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan namanya ditukar menjadi Unit Tenaga Nuklear (UTN). Pada Oktober 1990, ia dipindahkan pula ke Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Seterusnya pada Ogos 1994 namanya sekali lagi ditukar dan dikenali sebagai Institut Penyelidikan Nuklear Malaysia (MINT). Pada 28 September 2006, MINT sekali lagi diberi identiti baru dan kini dikenali sebagai Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia).

Agensi Nuklear Malaysia, Bangi, 43000 Kajang, Selangor. Tel: 03-8925 0510. Faks: 603-89258262. Laman web: www.nuclearmalaysia.gov.my

Agensi Remote Sensing Malaysia
Agensi Remote Sensing Malaysia dahulunya dikenali sebagai Pusat Remote Sensing Negara (MACRES) ditubuhkan pada tahun 1988. Agensi ini berfungsi sebagai agensi penyelidikan dan pembangunan (P&P) dalam bidang teknologi remote sensing dan teknologi berkaitan (Sistem Maklumat Geografi - GIS dan Sistem Penentududukan Global – GPS). Agensi ini telah dinaik taraf sebagai Jabatan mulai 15 Februari 2008.
Peranan utama Remote Sensing Malaysia adalah untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan (P&P) aplikasi remote sensing dan teknologi berkaitan, dan melaksanakan pembekalan imej satelit remote sensing kepada pengguna. Agensi ini adalah pembekal tunggal data satelit remote sensing kepada agensi-agensi kerajaan.

Agensi Remote Sensing Malaysia, No.13, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur. Tel: 03-2697 3400. Faks: 03-2697 3350/603-2697 3360. Laman web: www.remotesensing.gov.my

Jabatan Kimia Malaysia (JKM)
Jabatan Kimia pada mulanya dikenali sebagai Makmal Analisis Kerajaan bagi Negeri-Negeri Selat ditubuhkan di Singapura pada 1885 dan cawangannya di Pulau Pinang pada tahun 1909. Pada tahun 1946, Jabatan Kimia ditubuhkan hasil gabungan Makmal Analisis di Pulau Pinang, Makmal Kimia di Institut Penyelidikan Perubatan (IMR) dan Makmal Kimia, Jabatan Perdagangan dan Kastam. Ibu pejabat pertamanya ialah di Brickfields, Kuala Lumpur yang kemudiannya berpindah ke lokasi sekarang di Petaling Jaya pada tahun 1957.

Jabatan Kimia Malaysia, Jalan Sultan, 46661 Petaling Jaya, Selangor. Tel: 03-7985 3000. Faks: 03-7985 3092. Laman web: www.kimia.gov.my

Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM)
Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM) dipertanggungjawabkan untuk menambah baik rangkaian seismik dan Sistem Amaran Awal Tsunami Nasional Malaysia untuk memantau/mengesan dan mengeluarkan maklumat dan amaran awal sekiranya berlakunya Tsunami atau gempa bumi. Dalam aspek ramalan & amaran cuaca, JMM sedang dalam proses meningkatkan sistem pencerapan dan pemantauan serta sistem ramalan cuaca numerik, termasuk ramalan banjir, ribut petir, hujan lebat, jerebu dan kemarau.

Jabatan Meteorologi Malaysia, Jalan Sultan, 46667 Petaling Jaya Selangor. Tel: 03-7967 8000. Faks: 03-7955 0964. Laman web: www.met.gov.my

Jabatan Standard Malaysia (JSM)
Jabatan ini ditubuhkan pada 28 Ogos 1996 dan berperanan sebagai Badan Standard dan Akreditasi Kebangsaan dan bertanggungjawab terhadap aktiviti standardisasi dan akreditasi di Malaysia. Tugas dan fungsi Standards Malaysia adalah tertakluk kepada Akta Standard Malaysia 1996 (Akta 549). Standards Malaysia telah melantik SIRIM Berhad sebagai agensi tunggal pembangunan standard kebangsaan pada peringkat teknikal.

Jabatan Standard Malaysia, Century Square, Aras 1 & 2, Block 2300, Jalan Usahawan, 63000 Cyberjaya. Tel: 03-8318 0002. Faks: 03-8319 3131. Laman web: www.standardsmalaysia.gov.my

Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA)
Selaras dengan kehendak Seksyen 3, Akta 304, Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 1 Februari 1985. AELB bertindak sebagai sebuah badan penguatkuasa ke atas Akta 304 dan perundangan-perundangan subsidiari yang di buat di bawah akta tersebut. Mulai 27 Oktober 1990, AELB telah diletakan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. AELB dianggotai oleh lima orang ahli yang dilantik oleh menteri. Ahli-ahli ini kesemuanya berkelayakan dalam bidang sains dan teknikal berkaitan tenaga atom.

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom, Batu 24, Jalan Dengkil, 43800 Dengkil, Selangor.
Tel: 03-8922 5888. Faks: 03-8922 3685. Laman web: www.aelb.gov.my

Institut Farmaseutikal Dan Nutraseutikal Malaysia (IPHARM)
Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia (IPHARM) diasaskan pada tahun 2006 di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan berperanan untuk menerajui sektor bioteknologi kesihatan negara. Bioteknologi kesihatan memainkan peranan penting untuk merealisasikan Dasar Bioteknologi Kebangsaan yang dirangka pada tahun 2005. Kekayaan sumber semula jadi negara mampu mengerakkan usaha penemuan, pembangunan dan pemasaran farmaseutikal dan nutraseutikal, seterusnya menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara.

Institut Farmaseutikal Dan Nutraseutikal Malaysia, Sains@USM, Blok A, 10 Persiaran
Bukit Jambul, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang. Tel: 04-6535 600. Faks: 04-6535 604. Laman web: www.ipharm.gov.my

.my DOMAIN REGISTRY
.my DOMAIN REGISTRY adalah satu-satunya pentadbir alamat web yang berakhir dengan .my di Malaysia. Terdapat 8 kategori yang boleh dipilih daripada .my, .com.my, .net.my, .org.my, .gov.my, .edu.my, .mil.my, dan .name.my. Website ini bertujuan untuk membantu dan memberikan bimbingan untuk mendaftarkan nama domain pilihan. .my DOMAIN REGISTRY adalah badan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan dikawal oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (MCMC). .my DOMAIN REGISTRY menguruskan ruangan nama .my domain peringkat atas (TLD). Ini melibatkan pendaftaran nama domain serta penyelenggaraan dan operasi dari sebuah nama domain registry.

MYNIC Berhad (Co.No. 735031-H), Aras 3, Blok C, Mines Waterfront Business Park,No.3, Jalan Tasik, Mines Resort City, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8991 7272. Faks: 03-8991 7277. Laman web: www.domainregistry.my

Inno Biologics
Inno Biologics adalah agensi yang terlibat dengan pengkhususan dalam teknologi kultur sel mamalia dan pengoperasian kemudahan state-of-the-art cGMP untuk pengeluaran biopharmaceuticals. Kemudahan ini dibina untuk mematuhi peraturan Badan Perubatan Eropah (EMEA) dan Amerika Syarikat Food and Drug Administration (FDA). Agensi ini menawarkan perkhidmatan lengkap dari mula hingga akhir operasi untuk pengembangan protein terapeutik. Pengendalian, kepantasan dan kos perkhidmatan yang berkesan akan mengurangkan risiko, kos dan masa pelaburan. Perkara ini akan memastikan pelanggan menempatkan produk ke pasaran, sesuai dengan visi dan strategi mereka. Dengan skala streamline-up kerja dan muat transien transfer ke skala produksi, Inno Biologics adalah landasan terbaik untuk menyambung segala penemuan dan membawanya ke pasaran.

Inno Biologics Sdn Bhd. Lot 1 Persiaran Negeri BBN, Putra Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus. Tel: 06-799 6661. Faks: 06-799 6660. Laman web: www.innobiologics.com

Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI)
ABI adalah satu inisiatif di bawah Dasar Bioteknologi Kebangsaan. Projek ABI merangkumi penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan ke atas sektor agro-bioteknologi. ABI bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam menjalankan penyelidikan dan pengkomersialan produk agro yang berpotensi. Penubuhan Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI) telah diluluskan oleh Majlis Perlaksanaan Bioteknologi pada 7 September 2006 dan disahkan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 26 November 2006 melalui Kertas Jemaah Menteri No. 882/2534/2006. ABI diwujudkan di atas Dasar Bioteknologi Kebangsaan yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 21 April 2005.

Institut Agro-Bioteknologi, Malaysia (ABI) Peti Surat 341, Pejabat Pos UPM Serdang, 43400 Serdang, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8943 7257. Faks: 03-8943 5921. Laman web: www.abi.gov.my

Institut Genome Malaysia (MGI)
MGI merupakan sebuah organisasi yang menjalankan penyelidikan dan penemuan dalam bio-sumber tropikal melalui projek-projek berkaitan penjujukan genom, perbandingan dan fungsi genomik serta struktur biologi. Objektif MGI adalah untuk menghasilkan pengetahuan baru dan hartanah intelektual dalam genomika dan biologi molekul untuk pembangunan berasaskan Inovasi Teknologi dan Market-Driven Inovasi. Bioteknologi merupakan peneraju utama dalam ekosistem inovasi bioteknologi nasional untuk pembangunan ekonomi.

Malaysia Genome Institute (MGI), Ministry Of Science, Technology And Innovation,
Heliks Emas Block, UKM-MTDC Technology Centre, Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8926 7446. Faks: 03-8926 7972.
Laman web: http://genome.ukm.my

MAVCAP
MAVCAP ditubuhkan pada tahun 2001 oleh Kerajaan Malaysia dan merupakan Venture Capital (VC) syarikat yang menumpukan pada pelaburan dalam maklumat tempatan dan sektor teknologi komunikasi (ICT). Pasukan eksekutif yang ditubuhkan di MAVCAP terdiri daripada individu yang berpengalaman yang mempunyai pelbagai kepakaran di dalam bidang kewangan, operasi, pelaburan, teknologi dan membina perniagaan. MAVCAP merupakan pelabur yang paling aktif dalam bidang ICT dan industri berteknologi tinggi, melalui usahasama dan telah melabur di hampir 90 buah syarikat. Sehingga ke hari ini, MAVCAP telah melihat senarai enam syarikat dalam pertukaran portfolio di Malaysia, Singapura dan United Kingdom. Sejak tahun 2001, agensi ini telah membiayai lebih daripada 258 pengusaha dan mencipta lebih daripada 1,200 pekerjaan di sektor teknologi tinggi di Malaysia. Pada tarikh 31 Disember 2007, MAVCAP telah menghasilkan lebih daripada 100 produk teknologi tinggi dan telah menembusi pasaran di China, Vietnam, Filipina, Indonesia dan Amerika Syarikat.

MAVCAP. Aras 10, Menara Bank Pembangunan, 1016 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur. Tel: 03-2050 3000. Faks: 03-2698 3800. Laman web: www.mavcap.com

Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)
Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV) adalah Inovatif Premier Pemodal dan Pembangunan Fasilitator untuk ICT, bioteknologi dan sektor teknologi baru di Malaysia. MDV ditubuhkan pada 23 April 2002. MDV telah diamanahkan untuk menyediakan pembiayaan untuk projek-projek di sektor komersialisasi. Dengan dana sebanyak RM4.1 bilion, MDV menawarkan penyelesaian pembiayaan inovatif dan memelihara inisiatif untuk menjana pertumbuhan sektor ini berdasarkan kepada keperluan. MDV berbangga dengan kelulusan kredit yang cepat dan tiada kerumitan proses dalam pelbagai produk.

Malaysia Debt Ventures Berhad (578113-A), Aras 5, Menara Bank Pembangunan, 1016, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. General Line: 603-2617 2888 Faks: 603-2697 8998 Email: info@mdv.com.my Laman web: www.mdv.com.my

MODAL PERDANA
Modal Perdana ditubuhkan pada 16 Mei 2001 oleh Kerajaan Malaysia. Modal Perdana mengelola dan menguruskan dana Modal Ventura Teknologi Akuisisi (VCTA). Ditubuhkan sebagai syarikat kewangan berlesen, visi Modal Perdana adalah menjadi pusat akses teknologi global, kepakaran dan modal untuk Malaysia. Misi Modal Perdana adalah untuk memacu perkembangan teknologi dengan memanfaatkan rangkaian antarabangsa bagi pertumbuhan ekonomi Malaysia secara menyeluruh berasaskan perniagaan teknologi.

Kumpulan Modal Perdana Sdn.Bhd., Suite 7.01, Aras 7, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur. Tel: 03-2264 5288. Faks: 03-2264 5388 Laman web: www.modalperdana.com

Tiada ulasan: