26.8.10

GAGASAN 1MALAYSIA

Gagasan 1Malaysia berpaksikan slogan “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”. Pelaksanaan Gagasan ini selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan prinsip-prinsip Rukun Negara. IMalaysia bermatlamat menyemarakkan semula semangat perpaduan dan persaudaraan dalam kalangan rakyat Malaysia.

ASPEK-ASPEK UTAMA 1MALAYSIA

Aspek Pertama – Penerapan Teras-Teras Perpaduan

Prinsip Penerimaan
Satu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati antara satu masa lain.

Prinsip Kenegaraan
Meningkatkan semangat nasionalisme dan cintakan negara selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

Prinsip Keadilan Sosial
Semua rakyat Malaysia akan terbela dan setiap wakil rakyat melebarkan khidmat melepasi sempadan kaum masing-masing.

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI

· Kesederhanaan
Sederhana daripada segi pertuturan, berbelanja, berpakaian, makan minum, serta sederhana dari segi aspek bekerja dan berehat.

· Rendah Hati (Tawadhuk’)
Sifat rendah hati, sedia untuk mendengar, tidak sombong, tidak ego dan tidak bongkak perlu diterapkan dalam diri.

· Berbudi Bahasa
Berbudi bahasa, menjaga tutur kata, tingkah laku, tertib dan sentiasa bersopan santun ketika berinteraksi tanpa mengira status, kaum dan agama.

· Hormat-Menghormati
Saling menghormati perbezaan kaum, agama, budaya dan kepercayaan kerana perbezaan tersebut menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik di mata dunia.

Aspek Kedua-Penerapan Nilai-Nilai Aspirasi

Budaya Berprestasi Tinggi (High Performance Culture)
Memastikan pencapaian berada ditahap terbaik dan bertaraf dunia serta kepimpinan yang dijalankan adalah berasaskan prestasi.

Budaya Ketepatan
Mengamalkan budaya ketepatan khususnya dari segi waktu dan mengutamakan kecekapan dalam melaksanakan semua tugas dan kewajipan.

Budaya Ilmu
Kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu sepanjang hayat.

· integriti
Memiliki integriti yang tinggi iaitu sifat amanah, bersih dan cekap selain berusaha memperbaiki kesilapan bagi mendapatkan hasil yang sempurna dalam melaksanakan sebarang tugas dan tanggungjawab.

Ketabahan
Tidak mudah mengaku kalah, memiliki keyakinan diri yang tinggi, semangat juang yang kental, dedikasi serta tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan.

Kesetiaan
Berpegang teguh kepada prinsip kedua Rukun Negara iaitu Kesetiaan kepada Raja dan Negara dan semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri.

Kebijaksanaan
Bijak membuat keputusan dengan tepat, tahu membezakan yang baik dan buruk, bijak meletak sesuatu kena pada tempatnya serta tidak mudah terpengaruh dengan nafsu dan kepentingan sendiri.

Budaya Inovasi
Bersedia mencuba perkara baru, berani berubah demi kebaikan dan sentiasa bersedia untuk menjadi perintis dalam setiap bidang yang diterokai.

Tiada ulasan: