27.9.10

KEMENTERIAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

PENGENALAN
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) memainkan peranan memajukan desa secara menyeluruh dan berkesan berteraskan nilai-nilai murni, daya tahan dan daya pasaran selaras dengan wawasan negara. Pembangunan luar bandar adalah agenda kerajaan untuk menangani kemiskinan dan kemunduran luar bandar dengan slogan ‘membandarkan’ kawasan luar bandar. Pada awal penubuhan KKLW pada 17 November 1959, ia dikenali sebagai Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar (KPNLB). Pada 27 Mac 2004, KPNLB dinamakan sebagai KKLW dengan membawa kemasukan tiga agensi iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak, Lembaga Kemajuan Bintulu dan Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak (SALCRA). Program pembasmian kemiskinan bandar dipindahkan ke Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
JABATAN/AGENSI

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
RISDA adalah sebuah Badan Berkanun Persekutuan yang ditubuhkan pada 1 Januari 1973 di bawah kuasa yang diluluskan oleh Parlimen iaitu Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Akta 85 Tahun 1972), Ordinan Kumpulan Wang Perusahaan Getah (Penanaman Semula) 1952. Objektif RISDA adalah memastikan pekebun kecil memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan sekeluarga menjelang tahun 2010. Objektif ini telah dicapai apabila pendapatan pekebun kecil melepasi RM2000 sebulan sekeluarga pada tahun 2010 berikutan harga getah yang amat memberangsangkan dan juga peningkatan produktiviti. Harga getah purata SMR 20 tahun 2010 adalah RM10.58 sekilogram dan telah mencapai paras tertinggi RM14.89/kg dan dengan ini seorang pekebun yang memiliki dua hektar getah dengan produktiviti 1,481 kg sehektar setahun memperoleh pendapatan sejumlah RM2,381 hingga RM3,294 sebulan.

Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA),Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur. Tel: 03- 42564022. Faks: 03-4257 6726. Laman web: http://www.risda.gov.my

Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Majlis Amanah Rakyat (MARA) ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun hasil daripada Resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera Pertama 1965. Matlamat utama penubuhan MARA adalah untuk menangani kelemahan sosioekonomi Bumiputera, khususnya dalam bidang perniagaan dan perindustrian. Misi korporat MARA adalah untuk menjadi badan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat dan maruah bangsa menerusi pelbagai aktiviti ekonomi, pendidikan dan kemasyarakatn.

Majlis Amanah Rakyat (MARA), Tingkat 3-26, Ibu Pejabat MARA, Bangunan Medan MARA, Jalan Raja Laut, 50609 Kuala Lumpur. Tel: 03-2691 5111. Faks: 03-2691 3620. Laman web: http://www.mara.gov.my

Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
Jabatan Kemajuan Masyarakat atau lebih sinonim dalam kalangan khalayak umum sebagai KEMAS adalah lanjutan dari Bahagian Pelajaran Dewasa yang telah ditubuhkan pada 1961, melalui Kertas Kabinet Bil.385/25/60 dengan memberi fokus utama kepada program “Pembasmian Buta Huruf”. KEMAS berperanan mengubah sikap dan menyemai nilai murni dalam kalangan masyarakat untuk membina satu masyarakat yang maju, berdaya saing dan berdikari. Selain itu, KEMAS turut memainkan peranan dalam mewujudkan inisiatif dan perasaan tanggungjawab setiap anggota masyarakat dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Antara peranan KEMAS juga ialah menggalakkan penyertaan rakyat secara aktif dalam menjayakan matlamat kerajaan dan Negara. Pada masa yang sama KEMAS berperanan mengeratkan hubungan kerajaan dan rakyat di samping mendapatkan sokongan rakyat terhadap usaha-usaha pembangunan Negara.

Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS), Aras 2-3, Blok 1, Menara PJH, Presint 2, 62100 Putrajaya. Tel: 03-8889 7400. Faks: 03-8888 6457. Laman web: http://www.kemas.gov.my

Jabatan Kebajikan Orang Asli (JAKOA)
JAKOA berperanan membangunkan taraf sosioekonomi dan keupayaan masyarakat Orang Asli untuk melibatkan diri secara aktif seiring serta setanding dengan masyarakat umum. Pada masa yang sama, JHEOA membantu mengekalkan identiti serta nilai-nilai positif budaya masyarakat Orang Asli. Visi JAKOA adalah untuk menjadi sebuah organisasi terunggul dalam kelasnya dalam pembangunan sosioekonomi dan Kebajikan Masyarakat Orang Asli.

Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Malaysia, Tingkat 10,20 & 20 M, Blok Barat, Wisma Selangor Dredging, Jalan Ampang, 50450, Kuala Lumpur. Tel: 03-2161 0577. Faks: 03-2162 1470. Laman web: http://www.jheoa.gov.my

Lembaga Penyatuan Dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA)
FELCRA ditubuhkan pada tahun 1966. Matlamatnya ialah untuk membangunkan sektor luar bandar dengan membantu penduduk menyertai aktiviti ekonomi dan seterusnya meningkatkan taraf hidup dan nilai kehidupan mereka. Mulai 1 September 1997, semasa dikorporatkan, FELCRA telah ditukar nama kepada FELCRA Berhad dan statusnya telah bertukar dari sebuah badan berkanun kepada sebuah syarikat milik penuh kerajaan. Penukaran entiti korporat ini membolehkan FELCRA Berhad menyusuri bidang perniagaan yang baru selaras dengan aspirasi pembangunan nasional. FELCRA Berhad beroperasi berasaskan pendekatan berimbang di antara Program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Program Perniagaan (keuntungan).

Lembaga Penyatuan Dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA), Wisma FELCRA, Lot 4780, Jalan Rejang, Setapak Jaya, Peti Surat 12254, 50772 Kuala Lumpur. Tel: 03-4143 3646. Faks: 03 - 4142 8162. Laman web: http://www.felcra.com.my

Lembaga Kemajuan Negeri Johor (KEJORA)
KEJORA adalah sebuah agensi badan berkanun di bawah KKLW yang berfungsi sebagai agen Pembangunan Wilayah bagi kawasan Tenggara Negeri Johor. Pembahagian wilayah meliputi 16 peratus kawasan Negeri Johor dengan jumlah keluasan 300,111 hektar. Ia terbahagi kepada dua wilayah kecil iaitu Johor Tengah (149,009 hektar) dan Pengerang (151,356 hektar). Terletak di dua daerah iaitu Kota Tinggi (75 peratus) dan Kluang (25 peratus). KEJORA ditubuhkan pada 1 Jun 1972 di bawah Akta Parlimen 75 (Akta Lembaga Kemajuan Johor Tenggara), Enakmen Bil.7/1972 (Enakmen KEJORA), (Enakmen Lembaga Kemajuan Johor 197). Misi KEJORA adalah untuk menerajui pembangunan Wilayah Johor Tenggara melalui pemerkasaan modal insan dan pemapanan ekonomi secara strategik dan berkesan.

Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA). Bangunan Ibu Pejabat KEJORA, Jalan Dato’ Haji Hassan Yunos, 81930 Bandar Penawar, Johor. Tel: 07-8221 601. Faks: 07-8221 600. Laman web: http://www.kejora.gov.my

Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
KEDA ditubuhkan pada 28 Mei 1981 di bawah Akta Parlimen 249 (Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 1981) dengan tujuan untuk membantu dan mempercepatkan lagi pembangunan sosial dan ekonomi di kawasan KEDA. Kawasan operasi KEDA meliputi keluasan 8,279 km persegi iaitu 89% daripada keseluruhan Negeri Kedah. Sebagai agensi Kerajaan Persekutuan di bawah KKLW, KEDA dipertanggungjawabkan dalam pelbagai aspek pembangunan meliputi bidang pembasmian kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan ameniti social, pembangunan kampung tradisional dan perumahan rakyat termiskin, pembangunan industri desa dan keusahawanan, latihan kemahiran dan pembangunan modal insan.

Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA). Bangunan Tunku, Jalan Ibrahim, Peti Surat 195, 05720 Alor Setar, Kedah. Tel: 04-720 5300. Faks: 04-731 3966. Laman web: http://www.keda.gov.my

Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
KESEDAR adalah sebuah Lembaga Kemajuan Wilayah yang ditubuhkan pada 2 Mac 1978 di bawah Akta Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 1978 (Akta 203). Penubuhan KESEDAR bertujuan mengimbangi komposisi penduduk di antara Kelantan Selatan dengan Kelantan Utara, membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Misi KESEDAR adalah memacu dan menjana pembangunan wilayah Kelantan Selatan serta merancang dan melaksana program pembangunan fizikal yang berkualiti. Selain itu, misi KESEDAR ialah melaksanakan program pembangunan sosio-ekonomi dengan mengeksploitasi sumber-sumber tempatan dan membangunkan modal insan yang boleh membantu mencapai pembangunan Kelantan Selatan.

Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR).Ibu Pejabat, Bandar Baru Gua Musang, 18300 Gua Musang, Kelantan. Tel: 09-9132 200. Faks: 09-9121 211. Laman web: http://www.kesedar.gov.my

Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
KETENGAH merupakan kawasan pembangunan wilayah di bawah KKLW mengikut Dasar Ekonomi Baru Malaysia. KETENGAH telah diperbadankan pada 12 April 1973 melalui Akta Parlimen Bil. 104/73 dengan diberi kuasa untuk menjalankan pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan seluas 443,876 hektar meliputi pedalaman Daerah Dungun, Kemaman dan Hulu Terengganu. Misi KETENGAH ialah KETENGAH sebagai peneraju pembangunan wilayah dalam tempoh 10 tahun beriltizam memastikan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pendapatan, taraf kualiti hidup dengan mewujudkan program-program strategic yang berpacukan sasaran.

Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH). Karung Berkunci No. 3, Bandar Al-Muktafi Billah Shah, 23409 Dungun, Terengganu. Tel: 09-8223 100. Faks: 09-8223 104/105. Laman web: http://www.ketengah.gov.my

Institut Kemajuan Desa (INFRA)
Institut Kemajuan Desa atau INFRA (Institute For Rural Advancement) ialah institusi latihan utama pengurusan pembangunan desa. Fokus INFRA ialah melatih pemimpin pada peringkat akar umbi dan melaksanakan kajian berkaitan isu-isu luar bandar dalam usaha penambahbaikan kaedah dan pendekatan pengurusan desa. Dalam hubungan ini, INFRA bukan sahaja bekerjasama dengan pakar-pakar tempatan malah turut terbabit pada peringkat antarabangsa menerusi penganjuran bersama latihan penyelidikan. Sasaran utama INFRA ialah masyarakat luar bandar. Selain pengurusan pembangunan desa, bidang latihan dan penyelidikan INFRA turut mencakupi isu-isu kemiskinan dan pendidikan non-formal. Visi INFRA adalah untuk menjadi pusat kecermelangan dalam bidang latihan dan penyelidikan Luar Bandar menjelang tahun 2020.

Institut Kemajuan Desa (INFRA), Lot 2A, Persiaran Institusi, 43000, Kajang, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8735 2400. Faks: 03-8926 5901. Laman web: http://www.infra.gov.my

Tiada ulasan: